o.a.

Balans & Impuls
Beekink & Molenaar
Centraal Bureau voor de Statistiek
De Baak
Dialogis
Flowmotion
GTI
Het Galjoen
Het Roosvenster
Hogeschool Helicon
Hoofdproductschap Akkerbouw
Hoogheemraadschap van Delfland
HPA
ICCO
InnovatieNetwerk
JS Events
Lanestate
Metacentrum
Microsoft
Ministerie van LNV
Ministerie van Algemene Zaken
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van OC&W
Ministerie van V&W
Ministerie van VROM
Nma
NOS
Openbaar Ministerie
Pensioen- en Uitkeringsraad
Provincie Flevoland
PWN Waterleidingbedrijf N-H NV
Resonantie
Rijksacademie voor Financiën en Economie
SBA
Senter Den Haag
SenterNovem
Siemens
Studio Dumbar
Studio Primago
Syntens
Triodos Bank
Vrolijk Groep
Weerzien
Zwaluw Advies B.V.