De Stichting Spreekkunst heeft ten doel het vanuit een algemeen maatschappelijk belang ontwikkelen en stimuleren van de spreekkunst als podiumkunst.

De Stichting Spreekkunst werd op 11 december 2000 door Mar-Lin Schut opgericht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27194218.
De Stichting Spreekkunst staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Giften aan de Stichting zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.

Bestuursleden Secretariaat Subsidies, donaties en sponsoring

"Dag nacht dag dag"

"Toen kuste ik zijn rozen stuk"

"Je bent zo mooi anders"

Donateur