Voor Mar-Lin Schut is spreken alles: het leven, de mens, de mens in ontwikkeling. In het spreken komt de hele mens tot uiting.

  Als mens kun je op vele manieren uiten wat je denkt, wat je bezig houdt, wat je emoties zijn, wat er in je omgaat.
  Een prachtige manier om je te uiten is door te spreken.
  Wanneer je spreekt verbind je wat je bezig houdt met je gevoel, waardoor ideeën, emoties, enz. bij het hart van de toehoorder aankomen.
  Je sprekend uiten is ook een wilsproces. Je ademt uit als je spreekt, je laat je stem klinken. Spreken is dan ook een sterk lichamelijk proces.

Spreken is een kunstvorm

  Mar-Lin probeert als spreekkunstenaar een tekst of een gedicht tot leven te brengen. Een gedicht is voor haar een kunstwerk dat ze tijdens het instuderen ontleedt, uitpluist en analyseert zoals een musicus zijn partituur.
  Bij het zoeken naar gedichten of dichters volgt zij haar gevoel, haar intuïtie.

  Bij het voordragen van gedichten zoekt Mar-Lin naar passende - geen illustratieve - bewegingen en gebaren. Hierbij is de moderne danskunst een belangrijke inspiratiebron.
  Ze werkt daarom graag met choreografen-dansers als regisseurs.

  Mar-Lin wil op haar eigen unieke wijze omgaan met taal en deze laten horen. Om met de titel van haar derde theaterprogramma te spreken: ze wil ‘mooi anders’ zijn.